Actuais

Escolma das fotos do predio no seu estado actual que amosan un deterioro palpábel e a urxente necesidade de restauración.